Jak i w jakim zakresie upoważnić kogoś do zarządzania swoimi nieruchomościami?

Posiadanie nieruchomości wiąże się z wieloma obowiązkami oraz koniecznością znajomości przepisów prawa. Wynajmując lub sprzedając nieruchomość, trzeba uważać na przestrzeganie szeregu przepisów, ponadto należy pamiętać o pewnych zasadach, które zapobiegną temu, że właściciel nieruchomości staje się ofiarą oszustwa. Żeby zaoszczędzić sobie kłopotu związanego z prowadzeniem i utrzymaniem nieruchomości do realizacji tych czynności warto zaangażować kogoś zaufanego, kto będzie posługiwać się odpowiednim upoważnieniem.

 

Rodzaje i zakres upoważnień do zarządzania nieruchomościami

Wybór pełnomocnika powinien być przemyślany, co oznacza również, że właściciel nieruchomości powinien wykazać się sporą ostrożnością. Zarządzanie nieruchomością najczęściej powierza się komuś zaufanemu lub stronie mającej liczne rekomendacje. Aby upoważniony miał moc sprawczą nad nieruchomością, należy sporządzić akt notarialny potwierdzający przekazanie kompetencji w tym zakresie. Wyróżnić można dwa rodzaje pełnomocnictw:

  • pełnomocnictwo ogólne – jest to dokument stwierdzający możliwość sprawowania czynności w ramach tak zwanego zwykłego zarządu. Najczęściej występującym przykładem takiego pełnomocnictwa jest upoważnienie do wynajmu nieruchomości. Osoba z takim uprawnieniem może szukać i podpisywać umowy z najemcami,
  • pełnomocnictwo szczególne – ten rodzaj pełnomocnictwa upoważnia do dokonywania czynności, które wykraczają poza zwykły zarząd nieruchomością. Przykładem takich operacji może być sprzedaż lub kupno nieruchomości. Pełnomocnictwo szczególne można podzielić na dwie kolejne grupy. Są to pełnomocnictwo rodzajowe oraz szczegółowe. To pierwsze umożliwia osobie dokonywania konkretnych czynności wykraczających poza zwykły zarząd. Natomiast pełnomocnictwo szczegółowe pozwala na zrealizowanie konkretnie opisanej czynności jednorazowo.

Kiedy kończy się upoważnienie dotyczące zarządzania nieruchomością?

Właściciel nieruchomości może odwołać ważność upoważnienia bez konieczności sporządzania kolejnego aktu notarialnego. Osoba upoważniona zobowiązana jest wtedy do zwrotu dokumentu, ponadto nie będzie mogła dalej prowadzić zarządu w nim opisanego. Natomiast w przypadku śmierci którejś ze stron, upoważnienie automatycznie traci swoją ważność, chyba że w dokumencie zostało opisane inaczej.