14 sierpnia biuro jest nieczynne.

Blog

pisanie podania

Jak poprawnie napisać podanie do wspólnoty mieszkaniowej?

Pisanie podań do wspólnoty mieszkaniowej może być wyzwaniem, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w tego rodzaju formalnościach. Warto zatem poznać zasady i wskazówki, które pomogą w przygotowaniu profesjonalnego i skutecznego dokumentu.

Czytaj więcej

kontenery do segregacji odpadów

Segregacja odpadów we wspólnocie mieszkaniowej - co warto wiedzieć?

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej coraz więcej osób zwraca uwagę na odpowiednie postępowanie z odpadami. We wspólnotach mieszkaniowych segregacja śmieci jest nie tylko obowiązkiem, ale również sposobem na oszczędności i troskę o naszą planetę.

Czytaj więcej

nowoczesny blok

Jak przebiega rozliczanie kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej?

Rozliczanie kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej to istotny element zarządzania budynkiem. Warto zrozumieć, jak przebiega ten proces oraz jakie są jego kluczowe aspekty.

Czytaj więcej

nowoczesne bloki

Czym jest statut wspólnoty mieszkaniowej?

Statut wspólnoty mieszkaniowej to zbiór zasad i przepisów, które regulują funkcjonowanie wspólnoty oraz określają prawa i obowiązki jej członków. Dokument ten jest narzędziem wspierającym w prawidłowym zarządzaniu nieruchomością, a jego brak może prowadzić do konfliktów i nieporozumień między mieszkańcami. Warto więc dowiedzieć się, czym jest statut wspólnoty mieszkaniowej, po co jest on potrzebny i jakie elementy powinien zawierać.

Czytaj więcej

sprawozdanie finansowe

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej?

Zarządzanie nieruchomościami, zwłaszcza większymi wspólnotami mieszkaniowymi, wymaga jasnego i przejrzystego wykazania wszelkich przychodów i wydatków. Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej to niezbędny element tego procesu. W niniejszym artykule omówimy, jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe, czym jest oraz kiedy i kto je sporządza.

Czytaj więcej

Blok mieszkalny

Ubezpieczenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Najważniejsze informacje

Ubezpieczenie Wspólnoty Mieszkaniowej jest niezwykle istotnym elementem, który chroni zarówno wspólnotę mieszkaniową, jak i jej mieszkańców. Zapewnia ochronę w przypadku różnych zdarzeń losowych i nieprzewidywalnych sytuacji. W tym artykule zaprezentujemy podstawowe informacje na temat tego rodzaju ubezpieczenia, w tym jego znaczenie, korzyści oraz istotną rolę, jaką pełni administrator Wspólnoty Mieszkaniowej.

Czytaj więcej

budynki z klocków drewnianych

Troska o stan techniczny nieruchomości a praca zarządcy

Troska zarządcy o dobry stan techniczny nieruchomości jest ważną częścią zapewnienia jakości. Zarządcy nieruchomości są odpowiedzialni za kontrolę budynku, utrzymanie go w dobrym stanie technicznym i zagwarantowanie, że wszystkie zobowiązania prawne zostaną należycie spełnione. Obecność zarządcy nieruchomości jest korzystna zarówno dla wynajmujących, jak i najemców - zapewnia on, że odpowiednie przeprowadzenie niezbędnych napraw lub konserwacji.

Czytaj więcej

zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami - co wchodzi w zakres usług?

Ideą zarządzania nieruchomościami jest dbanie o dobro nieruchomości oraz jej właściciela. Działania prowadzone w tym zakresie obejmują długą listę zadań, których realizacja pozwala na utrzymanie budynku w możliwie najlepszej kondycji. Odpowiedniego zarządcę wyróżnia odpowiedzialność, a także zrozumienie potrzeb i oczekiwań właściciela nieruchomości oraz jej mieszkańców. W dalszej części tekstu wyjaśniamy, kto może pełnić funkcję zarządcy. Przedstawiamy również listę podstawowych zadań wchodzących w zakres prowadzonej przez dany podmiot działalności.

Czytaj więcej

Grabienie liści

Utrzymanie porządku i zieleni we wspólnocie mieszkaniowej a zakres obowiązków zarządcy

W 2013 roku zaktualizowane zostały przepisy mówiące o obowiązku utrzymania czystości w obrębie budynku oraz terenów zielonych będących częścią wspólnoty mieszkaniowej. Według ustawy osoba będąca zarządcą nieruchomości zobowiązana jest do realizowania bieżących spraw z nią związanych. Zakres obowiązków zarządcy obejmuje nie tylko kwestie związane z podpisywaniem umów z firmami zewnętrznymi i nadzorem prowadzonych prac remontowych – właściwe zarządzanie nieruchomością to także realizacja czynności polegających na utrzymywaniu czystości wewnątrz obiektu i sprzątanie terenu zielonego.

Czytaj więcej

zarządzenie nieruchomościami

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Osoba będąca właścicielem nieruchomości musi pamiętać o licznych obowiązkach, które wynikają z tegoż faktu. Właściciel powinien zajmować się również bieżącymi sprawami, np. regularnymi przeglądami instalacji, czy też konserwacją budynku. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług firmy zewnętrznej, która zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami. Zarządca powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Istotna jest również wiedza z zakresu prawa, księgowości i budownictwa.

Czytaj więcej