Blog

zarządzenie nieruchomościami

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Osoba będąca właścicielem nieruchomości musi pamiętać o licznych obowiązkach, które wynikają z tegoż faktu. Właściciel powinien zajmować się również bieżącymi sprawami, np. regularnymi przeglądami instalacji, czy też konserwacją budynku. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług firmy zewnętrznej, która zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami. Zarządca powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Istotna jest również wiedza z zakresu prawa, księgowości i budownictwa.

Czytaj więcej

zarządzanie nieruchomościami

Jakie obowiązki ciążą na zarządcy nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej?

Poprzez wspólnotę mieszkaniową należy rozumieć zrzeszenie właścicieli mieszkań lub lokali danej nieruchomości. Wspólnota może obejmować zarówno jedną nieruchomość, jak i całe osiedla. Z reguły taka jednostka organizacyjna jest powoływana w przypadku, gdy nieruchomości jest dużo, można jednak spotkać się z odstępstwami od tej reguły. Ze względu na fakt, iż zarządzanie taką ilością mieszkań jest bardzo trudne i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, zostało powołane stanowisko zarządcy nieruchomością.

Czytaj więcej

zarządca nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami. Kwalifikacje nowoczesnego zarządcy

Zawód zarządcy nieruchomości i wspólnoty stał się bardzo popularny, głównie ze względu na zniesienie wszelkich wymogów posiadania formalnych uprawnień do wykonywania tego zawodu. Ustawa wprowadzająca ową zmianę weszła w życie w 2013 roku i od tego czasu można zaobserwować gwałtowny wzrost zainteresowania prowadzeniem działań w owym obszarze. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy, jakie kwalifikacje pozwalają zarządcy nieruchomości i wspólnoty skutecznie realizować zadania na tym stanowisku.

Czytaj więcej

mężczyzna trzyma miniaturkę domu w dłoniach

Jak i w jakim zakresie upoważnić kogoś do zarządzania swoimi nieruchomościami?

Posiadanie nieruchomości wiąże się z wieloma obowiązkami oraz koniecznością znajomości przepisów prawa. Wynajmując lub sprzedając nieruchomość, trzeba uważać na przestrzeganie szeregu przepisów, ponadto należy pamiętać o pewnych zasadach, które zapobiegną temu, że właściciel nieruchomości staje się ofiarą oszustwa. Żeby zaoszczędzić sobie kłopotu związanego z prowadzeniem i utrzymaniem nieruchomości do realizacji tych czynności warto zaangażować kogoś zaufanego, kto będzie posługiwać się odpowiednim upoważnieniem.

Czytaj więcej

księgowość

Księgowość wspólnot mieszkaniowych - o czym warto wiedzieć?

Mianem wspólnoty mieszkaniowej określa się ogół właścicieli lokali, które wchodzą w skład danej nieruchomości. Jest to jeden ze sposobów na zarządzanie budynkiem (lub zbiorem budynków). Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych – małe oraz duże, które mają podobne prawa, obowiązki oraz zadania, np. pobieranie od lokatorów budynków opłat, rozliczanie kosztów, a także przygotowywanie rozliczeń. Jak widać, wiele z tych czynności polega na zarządzaniu finansami oraz prowadzeniem księgowości – zapoznaj się z tekstem i poznaj obowiązki wspólnoty w tym zakresie.

Czytaj więcej

dokumenty

Absolutorium dla zarządcy - czym jest i kiedy się go udziela?

W kontekście absolutorium zarządcą nazywana jest osoba fizyczna lub prawna, której na mocy aktu notarialnego powierzono obowiązek zarządu nad nieruchomością wspólną, do której zaliczana jest konkretna wspólnota mieszkaniowa. Zarządca jest więc osobą podejmującą decyzje związane z daną nieruchomością, a także wdrażającą w życie działania ją obejmujące.

Czytaj więcej