O nas

 

 POZNAJ NASZĄ FIRMĘ

 

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

 

Zarządzanie wspólnotami i kamienicami prywatnymi

Naszą specjalizacją jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi na terenie Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. Są to takie nieruchomości jak: kamienice prywatne i wspólnoty mieszkaniowe. Na rynku działamy od ponad 50 lat dzięki czemu możemy doskonale znamy lokalny rynek nieruchomości i potrafimy radzić sobie nawet z trudnymi sytuacjami. Zajmujemy się także sprzedażą domów i wynajmem mieszkań.

Zatrudniamy doświadczonych specjalistów posiadających wszelkie niezbędne i wymagane przepisami prawa kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do odpowiedniego zarządzania nieruchomością. Dzięki temu każdy z obsługiwanych przez nas klientów zapewnioną ma kompleksową obsługę.

Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

 

Zarządzanie lokalami w Bydgoszczy i okolicach

W ramach naszej oferty świadczymy takie usługi jak:

 1. Komisyjne, protokolarne przejmowanie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
 2. Podejmowanie działań zmierzających do wynajmu zwolnionych lokali (ogłaszanie, udostępnianie lokali celem wizji lokalnej, uzgadnianie warunków najmu z zainteresowanymi stronami),
 3. Sporządzanie projektów umów najmu oraz aneksów do umów w zakresie wynikającym z umowy, bądź na podstawie wniosku Właściciela. - lokali mieszkalnych, - lokali użytkowych, - ścian pod reklamy, - dzierżawy terenu,
 4. Ustalanie i uzgadnianie z właścicielami wysokości czynszów za lokale mieszkalne zajmowane przez najemców na podstawie decyzji administracyjnych oraz ich aktualizacja (obecnie w okresach półrocznych),
 5. Ustalanie wysokości kosztów eksploatacyjnych lokali z uwzględnieniem cen (zaliczek) mediów i ich analiza dla potrzeb i na wniosek Współwłaścicieli, w oparciu o umowę Współwłaścicieli o korzystaniu z pożytków i ponoszeniu kosztów utrzymania nieruchomości,
 6. Aktualizacja danych najemców i użytkowników lokali mieszkalnych,
 7. Kontrola zamieszkania lokali przez osoby niezameldowane i nieuprawnione. W przypadkach uzasadnionych ustalenie danych tych osób,
 8. Aktualizacja naliczeń opłat zależnych od ilości osób faktycznie zamieszkałych,
 9. Udział w eksmisjach komorniczych,
 10. Udział w komisyjnych wejściach do lokali nieudostępnionych dobrowolnie przez najemców,
 11. Wystawianie zaświadczeń dotyczących najmu na pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanych,
 12. Potwierdzenie wniosków mieszkaniowych o dotację.

 

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów