Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

 

Zajmujemy się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. Współpracujemy z kancelariami prawnymi, na terenie których pracują najbardziej zaufani prawnicy. Przygotujemy w Twoim imieniu wszystkie dokumenty, które wiążą się z procedurami sądowymi i nie tylko. Wyślemy też odpowiednich przedstawicieli, którzy będą Cię reprezentować podczas rozpraw sądowych dotyczących np. zalegającej zapłaty czy eksmisji wybranych lokatorów. Zapraszamy do skorzystania z innych naszych usług, na przykład dotyczących księgowości wspólnot mieszkaniowych. W Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów stawiamy na kompleksową obsługę klienta.

 

Zakres obsługi prawnej administrowanych nieruchomości

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów zapewnia Państwu profesjonalną obsługę prawną. W jej zakres wchodzi:

 

  • Przygotowanie i wnoszenie do sądu spraw o zapłatę i eksmisję,
  • Prowadzenie w sądzie spraw o zapłatę i eksmisję aż do uzyskania prawomocnych wyroków i postanowień,
  • Kierowanie spraw zakończonych prawomocnymi wyrokami do postępowania egzekucyjnego i prowadzenie ich aż do zakończenia,
  • Sporządzanie opinii prawnych,
  • Przygotowanie projektów umów najmu (dzierżawy) oraz zmian w ich zapisach,
  • Opiniowanie i zatwierdzanie pod względem formalno-prawnym umów z kontrahentami (wykonawcami prac remontowych, dostawcami mediów),
  • Przygotowanie materiałów niezbędnych do umotywowania stanowiska Zrzeszenia w sprawach spornych,
  • Sporządzanie wyciągów przepisów prawnych dotyczących działalności Zrzeszenia.
  • Obsługa procesów sądowych,
  • Reprezentowanie Właścicieli przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.