14 sierpnia biuro jest nieczynne.

Administrator nieruchomości –  Bydgoszcz

 

 

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

 

 

Nasza firma oferuje usługę skierowaną do deweloperów, instytucji, wspólnot mieszkaniowych i współwłasności, wykonywaną przez wykwalifikowanego administratora nieruchomości w Bydgoszczy.

Wyróżnia nas nowoczesny model współpracy, dostępność dla partnerów oraz zapewnienie kompleksowej obsługi.

Administratorzy nieruchomości dbają o profesjonalne wykonanie usług polegających na bieżącej obsłudze i utrzymaniu nieruchomości w jak najlepszym stanie technicznym. Taka usługa polega także na dbaniu o estetykę budynku.

Wśród naszych usług znajduje się także usługa wykonywana przez zarządcę nieruchomości w Bydgoszczy, odpowiedzialnego za kamienice prywatne i wspólnoty mieszkaniowe. Nasi specjaliści mają stosowne kwalifikacje, licencje zawodowe i uprawnienia regulowane przepisami prawa oraz Standardami Zarządzania opracowanymi przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

Zakres obowiązków administratora nieruchomości

Dokładamy wszelki starań, aby nasza usługa była dopasowana do potrzeb klientów, dlatego zakres obowiązków administratora nieruchomości ustalamy w porozumieniu z właścicielami posesji i terenów.

Do najczęściej wykonywanych zadań należy:

 

  • Bieżący kontakt z mieszkańcami lub osobami korzystającymi z nieruchomości,
  • Prowadzenie dziennika korespondencji i ewidencji kosztów,
  • Aktualizowanie spisu lokatorów,
  • Aktywny udział w zebraniach wspólnot,
  • Monitorowanie najemców i terminowych opłat czynszowych,
  • Naprawianie awarii,
  • Przeprowadzanie prac konserwacyjnych,
  • Zlecanie prac podwykonawcom,
  • Utrzymywanie czystości na terenie posesji i nieruchomości.

 

Administrowanie nieruchomością polega także na prowadzeniu wykazu miejsc postojowych oraz nadzorowaniu umów podpisanych z nieruchomością.

 

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów