14 sierpnia biuro jest nieczynne.

Zespół zarządców nieruchomości w Bydgoszczy

 

 

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

 

 

Zespół zarządców nieruchomości w Bydgoszczy jest jedną z gałęzi naszych usług, w ramach której wykonujemy czynności zarządcy nieruchomości. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania – w tym także kontrolę dokumentacji, przygotowywanie projektów uchwał do przedstawienia ich wspólnocie czy reprezentowanie na zewnątrz interesów wspólnoty nieruchomości.

Zarządca nieruchomości swoje działania wykonuje na podstawie planu zarządzania nieruchomością. Osoba, która pełni taką funkcję, może być wybrana spośród właścicieli wspólnoty lub zatrudniona z ramienia zewnętrznej firmy do odpłatnego wykonywania takich obowiązków. Jednym z głównych zadań zarządcy nieruchomości jest zapewnianie dobrego działania i potrzeba inwestowania w nieruchomość wspólnotową, aby podnosić jej wartość rynkową.

 

 

Dlaczego warto współpracować z zarządcą nieruchomości?

Wykwalifikowany zarządca nieruchomości odpowiada przed właścicielami budynku za jego stan – analizuje opłacalność, wskazuje działania zwiększające wartość nieruchomości oraz pomaga w dostosowaniu budynku do wymogów prawa. Zarządcy nieruchomość realizując plan gospodarczy, doglądają jakości wykonywanych usług przez firmy zewnętrzne oraz prowadzą książkę obiektu budowlanego, dzięki czemu pełnią stały nadzór techniczny nad nieruchomością. W ramach ich działalności przewidziane jest także raportowanie bieżących spraw do wspólnoty i właścicieli nieruchomości. Śledzą także kwestie finansowe i księgowe budynku, przez co mogą sugerować optymalne i korzystne rozwiązania. To osoby będące w zespołach zarządców nieruchomości organizują i przeprowadzają regularne zebrania wspólnoty. Mogą także zostać wyznaczone do prowadzenia procesów windykacyjnych dotyczących obiektu.

 

 

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów