14 sierpnia biuro jest nieczynne.

Jakie obowiązki ciążą na zarządcy nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej?

Poprzez wspólnotę mieszkaniową należy rozumieć zrzeszenie właścicieli mieszkań lub lokali danej nieruchomości. Wspólnota może obejmować zarówno jedną nieruchomość, jak i całe osiedla. Z reguły taka jednostka organizacyjna jest powoływana w przypadku, gdy nieruchomości jest dużo, można jednak spotkać się z odstępstwami od tej reguły. Ze względu na fakt, iż zarządzanie taką ilością mieszkań jest bardzo trudne i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, zostało powołane stanowisko zarządcy nieruchomością.

 

Czym zajmuje się zarządca nieruchomością wspólnoty?

Do głównych obowiązków zarządcy nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej zalicza się przede wszystkim reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz. Chodzi tu głównie o nawiązywanie współpracy oraz komunikacji z organami administracji publicznej, usługodawcami i wymiarem sprawiedliwości. Jednak nie są to wszystkie zobowiązania, z których musi się wywiązać osoba na tym stanowisku. Dodatkowo zarządca powinien:

  • nadzorować i podpisywać umowy z podmiotami zewnętrznymi – dotyczy to zarówno dostarczania mediów, jak i prac remontowych,
  • pilnować bieżących spraw nieruchomości,
  • organizować w razie potrzeby zebrania oraz głosowania,
  • pilnować porządku domowego,
  • dbać o regularne kontrole, prace serwisowe oraz ogólny stan techniczny nieruchomości.

Czy każda wspólnota mieszkaniowa powinna mieć zarządcę?

Każda wspólnota mieszkaniowa powinna zadbać o wyznaczenie zarządcy nieruchomości lub przekazanie obowiązków profesjonalnej firmie świadczącej usługi polegające na zarządzaniu wspólnotą oraz jej księgowością. Pozwoli to kierować obiektami w sposób efektywny i bezpieczny. Zgodnie z ustawą o własności lokali, każda wspólnota składająca się z więcej niż siedmiu lokali, zobowiązana jest również do wyznaczenia zarządu.