14 sierpnia biuro jest nieczynne.

Zarządzanie nieruchomościami - co wchodzi w zakres usług?

Ideą zarządzania nieruchomościami jest dbanie o dobro nieruchomości oraz jej właściciela. Działania prowadzone w tym zakresie obejmują długą listę zadań, których realizacja pozwala na utrzymanie budynku w możliwie najlepszej kondycji. Odpowiedniego zarządcę wyróżnia odpowiedzialność, a także zrozumienie potrzeb i oczekiwań właściciela nieruchomości oraz jej mieszkańców. W dalszej części tekstu wyjaśniamy, kto może pełnić funkcję zarządcy. Przedstawiamy również listę podstawowych zadań wchodzących w zakres prowadzonej przez dany podmiot działalności.

 

Kto zajmuje się zarządzeniem nieruchomością?

Mianem zarządcy nieruchomością nazywa się podmiot, którego zadaniem jest podejmowanie decyzji i realizowanie czynności wchodzących w zakres usług. Podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej – polisa obejmuje szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem obowiązku pełnienia funkcji zarządcy. Niewymagane jest natomiast specjalne wykształcenie. Doskonałym przykładem podmiotu jest agencja mieszkaniowa ZWiZD, która zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi w Bydgoszczy i okolicach.

Co wchodzi w zakres obowiązków zarządcy nieruchomością?

Czynności realizowane przez zarządcę nieruchomościami dotyczą takich kwestii jak: reprezentowanie właściciela i wspólnoty mieszkaniowej, opieka nad budynkami, zakup usług remontowych, a także pobieranie opłat. Zarządca nieruchomością jest podmiotem odpowiedzialnym za przygotowywanie i archiwizowanie niezbędnej dokumentacji – sprawozdań finansowych, ewidencji lokali oraz użytkowników, a także monitorowanie i dokumentowanie stanu technicznego budynków. Zarządca nieruchomościami zajmuje się również zapewnieniem ochrony budynku i zawieraniem umów z dostawcami mediów.