14 sierpnia biuro jest nieczynne.

Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami. Kwalifikacje nowoczesnego zarządcy

Zawód zarządcy nieruchomości i wspólnoty stał się bardzo popularny, głównie ze względu na zniesienie wszelkich wymogów posiadania formalnych uprawnień do wykonywania tego zawodu. Ustawa wprowadzająca ową zmianę weszła w życie w 2013 roku i od tego czasu można zaobserwować gwałtowny wzrost zainteresowania prowadzeniem działań w owym obszarze. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy, jakie kwalifikacje pozwalają zarządcy nieruchomości i wspólnoty skutecznie realizować zadania na tym stanowisku.

 

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Aby być dobrym zarządcą, trzeba spełniać szereg niezbędnych kwalifikacji. Zawód ten wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, a margines błędu jest tutaj bardzo wąski. Osoba na tym stanowisku w ramach swoich obowiązków będzie podejmowała strategiczne decyzje dotyczące konkretnych obiektów oraz w pewnym zakresie będzie ona nimi administrować. Zarządca będzie odpowiedzialny za analizę rynku pod kątem: obowiązujących stawek czynszowych, czy też planów marketingowych,  możliwości na zwiększenie atrakcyjności obiektu, a także sposobów na lepsze zagospodarowanie dostępnych środków. Jego zadaniem będzie również troska o dobry stan techniczny budynku, czy też przestrzeganie procedur i przepisów bezpieczeństwa.

Co zrobić, aby być dobrym zarządcą nieruchomości?

Obecnie większość wymogów formalnych dotyczących tego zawodu została zniesiona. Przed rokiem 2013, aby być zarządcą, trzeba było mieć wykształcenie wyższe, posiadać licencję zawodową, a także wykazać niekaralność swojej osoby. Na ten moment jedynym warunkiem nałożonym przez prawo jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Jednak poza prawnymi ograniczeniami istnieją mniej formalne zasady określone przed federacje zrzeszające pośredników nieruchomości. Mowa tu o licencjach, które są wydawane przez organizacje tego typu – dokument ten podnosi atrakcyjność zarządcy na rynku. Pomimo tego, że nie są one obowiązkowe, w praktyce często okazuje się, że jest to element niezbędny do tego, aby nawiązać współpracę w zakresie zarządzania nieruchomością. Aby móc ubiegać się o licencję, należy spełnić poniższe warunki:

  • spełnić wstępne wymogi kwalifikacyjne indywidualne dla każdej federacji,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • odbyć kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem,
  • zaakceptować kodeks etyki zawodowej federacji.