Utrzymanie porządku i zieleni we wspólnocie mieszkaniowej a zakres obowiązków zarządcy

W 2013 roku zaktualizowane zostały przepisy mówiące o obowiązku utrzymania czystości w obrębie budynku oraz terenów zielonych będących częścią wspólnoty mieszkaniowej. Według ustawy osoba będąca zarządcą nieruchomości zobowiązana jest do realizowania bieżących spraw z nią związanych. Zakres obowiązków zarządcy obejmuje nie tylko kwestie związane z podpisywaniem umów z firmami zewnętrznymi i nadzorem prowadzonych prac remontowych – właściwe zarządzanie nieruchomością to także realizacja czynności polegających na utrzymywaniu czystości wewnątrz obiektu i sprzątanie terenu zielonego.

 

Kto odpowiada za utrzymanie czystości obiektu oraz otaczającej go zieleni?

Zarządca zobowiązany jest do utrzymywania czystości danej nieruchomości. Powinien zadbać on o to, by zatrudnić firmę oferującą usługi związane ze sprzątaniem obiektów budowlanych, zieleni przynależącej do wspólnoty, a także dróg wewnętrznych, parkingu, placu zabaw, czy też osłony śmietnika. Obowiązkiem zarządcy jest prowadzenie czynności związanych z zamiataniem lub odśnieżaniem chodników, usuwaniem zalegających liści oraz obsypanie piaskiem bądź solą drogową zamarzniętej powierzchni. Konieczne jest również regularne strzyżenie trawnika, usuwanie gniazd owadów oraz usuwanie z dachu zalegającej pokrywy śnieżnej.

Kim jest zarządca nieruchomości?

Warto wspomnieć o fakcie, iż osoba zajmująca się zarządzaniem nieruchomością przynależącą do wspólnoty mieszkaniowej zobowiązana jest do wykupienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zarządcą nieruchomości może zostać osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo oferujące usługi w tymże zakresie. Prawa i obowiązki zarządcy określa umowa zawarta pomiędzy podmiotem a wspólnotą mieszkaniową, a ewentualne spory rozstrzygnięte zostają na drodze postępowania sądowego.