14 sierpnia biuro jest nieczynne.

Księgowość wspólnot mieszkaniowych - o czym warto wiedzieć?

Mianem wspólnoty mieszkaniowej określa się ogół właścicieli lokali, które wchodzą w skład danej nieruchomości. Jest to jeden ze sposobów na zarządzanie budynkiem (lub zbiorem budynków). Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych – małe oraz duże, które mają podobne prawa, obowiązki oraz zadania, np. pobieranie od lokatorów budynków opłat, rozliczanie kosztów, a także przygotowywanie rozliczeń. Jak widać, wiele z tych czynności polega na zarządzaniu finansami oraz prowadzeniem księgowości – zapoznaj się z tekstem i poznaj obowiązki wspólnoty w tym zakresie.

 

Jak wygląda prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe?

Prowadzenie księgowości oraz przygotowywanie rozliczeń dla poszczególnych lokali opiera się na zasadach ustalanych przez daną wspólnotę. Określa ona sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej na podstawie uchwały przyjętej przez właścicieli nieruchomości. Oznacza to, że wspólnoty mieszkaniowe nie muszą prowadzić księgowości na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących rachunkowości. Jednocześnie wspólnoty tego rodzaju zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji podatkowej w sposób, który umożliwia określenie przychodów oraz kosztów poniesionych w danym roku kalendarzowym. Zaliczane są do nich m.in. informacje na temat:

  • wydatków na utrzymanie czystości nieruchomości,
  • wydatków na potrzeby remontowe i konserwacyjne,
  • wynagrodzenia przyjmowanego przez członków zarządu,
  • opłat za media, tj. wodę, gaz, energię elektryczną,
  • kosztów związanych z ubezpieczeniem nieruchomości,
  • kosztów związanych z ochroną lokali,
  • opłat za wywóz odpadów.

Na czym polega obliczenie wyniku finansowego wspólnoty?

Obliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej następuje na koniec roku obrotowego. Jest to rodzaj podsumowania danego roku, które przedstawia saldo wyniku finansowego netto – zysku lub straty. Przygotowanie i opracowanie danych jest obowiązkiem zarządcy, który finalny dokument sprawozdania przedstawia właścicielom lokali. Obecne prawo nie narzuca formy tego podsumowania, czy też elementów, które muszą wchodzić w jego skład.

Obecnie sporą popularnością cieszą się profesjonalne firmy, nazywane także zrzeszeniami wspólnot mieszkaniowych. W ich ofercie znaleźć można m.in. usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obsługi księgowej oraz finansowej.